Locatie Rijswijk (NB)

PC-DoeMeePlek Rijswijk – De Nijenburcht

Locatiebeheerder
Bert Heijstek
0183-441254
Contact

Inloop
Elke dinsdag uitgezonderd feestdagen van 13.30 – 16:00.
Kosten: €2 per dagdeel.

Bezoekadres
Kruisstraat 31
4284 EB Rijswijk